Husk du får medlemsrabat ved forvisning af gyldigt medlemsbevis.

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Sorø d. 26/2 - 2018.

 

Generalforsamling i SLS.

 

 

Der vil blive afholdt generalforsamling i

klublokalet på Ryttergården

 

 

Mandag d. 26/3 2017 Kl. 19.00

 

 

 

Foreløbig dagsorden er som følgende:

 

1. Valg af dirigent og referat.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for 2018.

5. Indkommende forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

på valg er:

Formand Julie Eberlein– ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem Tine Ibsen – ønsker ikke genvalg.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter.

Manja Vang Olsen – ønsker genvalg.

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

10. Overrækkelse af Vandrepokaler til rangliste vindere.

der er overrækkelse til alle 1., 2. og 3. plads vindere.

11. Eventuelt.

 

 

 

Vel mødt

 

Bestyrelsen

 

 

Resultater af ranglisterne for 2017, er opgjort.

27-Februar-2018

Ranglisterne er opdateret