TalentSport Sorø overrækker støtte til Asta Envoldsen

Arrangementet starter kl. 13.30

I anledningen af at Klubben og Asta i fællesskab har ansøgt TalentSport Sorø om støtte til Asta, og dette er bevilliget.
Kommer Asta Envoldsen og rider sin "kur", hvorefter bestyrelsesmedlemmer fra TSS og SLS vil overrække støttecheck og en gave til Asta, der vil deruover være en lille forfriskning i dagens anledning.

Vi håber at mange har lyst til at komme og se Asta's opvisning til ære for klubben og TSS.
Billeder af Asta er taget af: Foss Foto

Wonderful evening

Så er der foreløbelige starttider til julesløjfe stævnet der afholdes

i fælledsskab mellem SLS og Wonderful Lifestyle

"Wonderful evening"

 

Der er billeder fra ringridning 2015 klik her 2015 i billeder

Der er også kommet proprotioner til Internt Juleklubstævne d. 27/12 Stævnet følger OUT-regler.

Klik her Stævne

 

Årets Juletræsfest

TRADITIONEN TRO afholder vi vores årlige

JULETRÆSFEST

Søndag d. 6. december på Stenlille Ridecenter

(fra kl. 14,00 – 16,30)

 Program for dagen:

vores nye voltige hold vil lave en lille opvisning

duelspringning

kvadrilje ridning

Lucia

Dans om juletræet

Julemanden kommer med godteposer

ponyerne spiser af juletræet

NB! ændringer kan forekomme

----------------------------------------------------------------------

Tilmelding inden d. 30.november til Rita i en kuvert med penge.

ANTAL_____BØRN_____VOKSNE____NAVN________

pris pr. barn 30,- (incl. godtepose/kakao/æbleskiver

voksne kan købe kaffe – gløgg – æbleskiver

af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig

alle er velkomme, så tag forældre , søskende, bedsteforældre og venner med

vil du være med til lucia – vi øver 2 lørdage før

navn___________________________________

eller send en mail til:

rita.stenlille.ridecenter@mail.dk  eller

stenlillesportsrideklub@gmail.com

JULEHILSENER Stenlille Sportsrideklub og Stenlille Ridecenter

NB! vil du hjælpe ??

Farvel til formanden

For at SLS kan opretholde sit tilskud fra Sorø Kommune,

har Alice Flygenring været nød til at trække sig fra

bestyrelsen, da Sorø kommune iflg. ”Folkeoplysningsloven”

ikke må udbetale tilskud til klubber som har

bestyrelsesmedlemmer der samtidig er ansat af udlejer.

 

Vi takker Alice for hendes store

arbejde og engagement i

bestyrelsen, som vi har sat pris

på og haft stor glæde af.

Halloweenstævne 1/11 2015 indendørs

Så er der startliste til Halloween springstævnet klar.

//live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008010

 

Til SLS medlemmer. HUSK INGEN HJÆP - INGEN STÆVNE.

Altså stiller man til stævne skal man også hjælpe med de praktikse ting minimum 2 timer.

Ved børn under 12 år skal forældre hjælpe.

Henvendelse til Alice - Hvis nogle har specielle ønsker til tidspunkt, dag eller opgave vil vi prøve at efterkomme dette.

TILMELDINGSFRIST TIL STÆVNET 25.10.2015

Vi vender tilbage med arbejdsopgaver efter tilmeldingsfristen, når vi ved, hvor mange der stiller op.

 

Endnu en ny klubaftale

Stenlille Sportsrideklub har nu også lavet klubaftale med

Dyrernes Eldorado

Ringstedgade 48

4180 Sorø

Husk at medbring dit medlemskort fra SLS.

Kortet giver 10 % rabat på rideudstyr.

Ny klubaftale

Stenlille Sportsrideklub har i dag indgået klubaftale med

Wonderful lifestyle v/ Pia Holst

se nærmere under klubbens sponsorer og husk at dette også gælder i Foderhallen Vild

 

Skulle der være nogle klubmedlemmer der mangler at få gyldigt medlemsbevis for 2015 så send en mail til: stenlillesportsrideklub@gmail.com

HJÆLP!!!!!!!

 

Så er forår kommet og vi have gjort klar

til udendørs sæsonen begynder.

 

Det betyder at vi skal have båret alle

vores spring ud og ned på springbanen,

repareres lidt og der er meget der skal

males.

 

Så komme og hjælpe os.

 

Lørdag d. 25. april 2015

Her på stedet.

Fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00

 

Der er frivilligt arbejde, men vi i klubben

vil sørger for lidt til mave og gane (ingen

alkohol)

Klubben sørger ligeledes for maling

pensler mm. Der skal bruges på dagen.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen

Stenlille Sportsrideklub

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling i SLS.

 

 

Der vil blive afholdt generalforsamling

i Kulturhuset Hovedgaden 37 4295 Stenlille.

 

Onsdag d. 25/3 2015 Kl. 19.00

 

 

Dagsorden er som følgende:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for

    2015.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7. Evt. valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter.

8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

9. Overrækkelse af Vandrepokaler til rangliste vindere, samt

      rideskole cup vindere

      der er overrækkelse til alle 1., 2. og 3. plads vindere.

10. Ændring vedr. vandrepokaler.

11. Eventuelt.

 

Der er ingen indkommende forslag, udover punkt 10, som er en

orientering fra bestyrelsen.

 

Der vil blive serveret kaffe/the samt kage, og der vil være

mulighed for at købe kildevand/sodavand.

HUSK for at være stemmeberettiget skal der være betalt

kontinget til klubben for 2015.

 

 

Vel mødt

 

Bestyrelsen

Fastelavn 2015

FASTELAVN

Fastelavn – søndag den 15. februar kl. 13,00

Vi starter med at slå katten af tønden “til fods”

der er en tønde til de store og en tønde til de små

Vi bider til bolle – leger – bagefter er der kakao og fastelavnsboller

til alle der har tilmeldt sig.

KOM udkædte store og små – du må meget gerne tage søskende og kammerat med  

Der er præmier til KATTEKONGER og KATTEDRONNINGER

Årskontingent for 2015 og lidt om hvad vi håber 2015 kommer til at byde på.

Januar 2015.

 

 

 

Så er det tid til at indbetale kontingent for

2015, der er vedlagt girokort til indbetaling.

 

Klubben holder generalforsamling onsdag d.

25/3 kl. 19.00 i Kulturhuset i Stenlille,

Hovedgaden 37 4295 Stenlille. Dagsorden

kommer senere på hjemmesiden.

 

Lidt om hvad vi regner med der kommer til at

ske i det nye år.

Vi håber på at at holde dressurstævne for

klubben og rideskolen en af påskedagene,

dressurstævne i maj, og dressur/springstævne

i juni,

og dressur/springstævne med klubmesterskab i

august samt et Halloween springstævne i

oktober, nærmere datoer kommer på

hjemmesiden så snart vi har fået

godkendelserne af DRF.

 

Derudover gentager vi succesen fra sidste år

med Fastelavn, Sankt Hans fest og Juletræsfest

i samarbejde med Ridecentret.

 

Vi håber på i alle må få et rigtig godt rideår.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Stenlille Sportsrideklub