Stort tillykke til de nye klubmester 2016

I dressur for ponyer:

1. plads: Diana Marie Kofoed på Løgtholt's Opaja

2. plads: Josefine Bøgelund på Strøgården's Askepot

3. plads: Helena Meyer på Beauty

 

I dressur for hest:

1 plads: Maria Strandberg Jakobsen på Flying Betty

2. plads: Gitter Gerber på Zergio

3. plads: Asta Silje Envoldsen på Traneenggårds Kiago

 

I spring for pony:

1. plads: Silke Nyvang Rasmussen på Celica

2. plads: Isabella Sjøquist på Mayer Bacardi

3. plads: Nicole Juul Nielsen på Cirkus

 

I spring gor hest:

1. plads: Ane Vestergaard på Checar

2. plads: Line Hansen på Donata

3. plads: Nanna Fuglevig Thomsen på Xantos

 

 

Besked fra Bestyrelsen

Kære medlemmer.

Da der stadig ikke var eller er kommet svar fra Stenlille ridecenter om de ønsker at fortsætte samarbejdet, og da bestyrelsen var på Stenlille Ridecenter for at hente klubbens spring der er lejet ud 8 dage her i starten af maj, hvilket ikke helt lykkedes da en del af klubbens ting var fjernet fra Stenlille Ridecenter, dog uden at bestyrelsen har fået besked om det. Dette gjorde at vi så os nødsaget til at sikker klubbens øvrige aktiver der har været på Stenlille Ridecenter.

Det har desværre medført at klubbens sikkerhedsvest og hjelme ikke er til rådighed på ridecenteret længere.

For at prøve at afhjælpe problemet har bestyrelsen besluttet at fra på d.d. kan hvert medlem af klubben købe ET sæt bestående af hjelm og vest for 350.-kr. Skulle nogen ønske at købe mere end et sæt er prisen for ekstra 600.-kr. pr. sæt.

Henvendelse ang. køb af hjelm og vest skal ske på klubbens mail, og er efter først til mølle princippet, HUSK at oplys om ønsket størrelse på hjelm og vest.

Til de få af klubbens medlemmer der har spurgt indtil, hvorvidt man kan få sit kontingent refunderet, er svaret nej. Da man fortsat har alle de samme medlems vilkår ved at være medlem af klubben, som man hele tiden har haft, dette opfatter bl.a.

- Fortsat medlemskab af DRF og Distrikt 4.

- Kan stille til stævne samt bruge DRF’s programmer, såfremt stævnet/træning afholdes i DRF regi.

- Ret til at deltage i klubarrangementer.

- Deltage i diverse kurser i DRF regi. Såsom ryttermærker m.m.

Man har dog til en hver tid mulighed for at melde sig ud af Stenlille Sportsrideklub, når man ønsker dette, dog uden tilbagebetaling af kontingent. Ønsker man at melde sig ud, skal dette ske ved at sende en mail til klubben med oplysninger om medlemmets fulde navn samt fødselsdato, og fra hvilken dato man ikke længere ønsker at være medlem.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedr. Klubbens fremtid.

Kære alle medlemmer

 

Vi i bestyrelsen besluttede ved møde efter den ekstra ordinær

generalforsamling, at gøre endnu et forsøg på dialog med

Stenlille Ridecenter om der kunne komme en fælles fremtid på

tale. Der blev derfor sendt en mail til Stenlille Ridecenter, hvor

bestyrelsen bad dem tilkendegive om der dette kunne komme

på tale.

Stenlille Ridecenter svarede tilbage at de gerne vil have et

skriftligt oplæg til en ny dialog vedr. et evt. samarbejde.

Dette er afsendt til dem, og vi afventer nu deres svar.

 

Der er 5 medlemmer der efter generalforsamlingen d. 18/4

2016, har givet besked om at de ønsker at være med i et

stævne/aktivitets udvalg, såfremt der skulle være flere

medlemmer der ønsker at være med, modtager vi gerne en

mail til klubben fra jer.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

En beklagelig aflysning

Det er med beklagelse at bestyrelsen af praktiske grunde har valgt at aflyse forårsspringstævnet d. 10/4 2016. Vi håber dog snarest at kunne afholde et lignende stævne.

Ryttere der har tilmeldt sig og betalt via GO, bedes sende en mail til stenlillesportsrideklub@gmail.com , med ekivpage's navn samt et reg. og konto nr for returnering af startgebyr.

Ekstra ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling, i Stenlille Sportsrideklub.

På vegne af undertegnede Pia Holst som næstformand i bestyrelsen, bestyrelsesmedlem Jane Reimann samt følgende medlemmer af Stenlille Sportsrideklub:

Claus Remien, Alice Flygenring, Line Bak Josephsen, Rita Hansen, Jørgen Hansen, Henrik Hansen.

Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, under henvisning til klubbens vedtægter paragraf 14.

Generalforsamlingen mandag d. 18. april kl.19.00

afholdes i lokale 302 på Værkerne Frederiksvej 27 4180 Sorø.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger.

Formalia:

Velkommen

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:

Klubben har under de hidtidige forhandlinger og konflikter valgt at opsige deres lejemål, på Stenlille Ridecenter med endeligt ophør d.31.05.2016. En beslutning dele af den senest dannede bestyrelse ikke er enig i, for det første fordi at klubben ikke kan præsenteres et alternativ. Dernæst må det forventes, at betyde medlemsnedgang samtidigt er en evt. Flytning uden hensyn og gavn for rideskolens elever som også er medlem af klubben.

Vi er en sportsklub, som bla. Lever af at afholde stævner, på baggrund af alle uoverensstemmelser er første planlagte stævne, efter seneste ordinær generalforsamling aflyst hvilket set med undertegnedes øjne kunne have været undgået såfremt, den samlede bestyrelse kunne have arbejdet sagligt på, at få orden på kontrakt og aftaler med udlejer.

Incitamentet for at ophæve opsigelsen af lejekontrakten og dermed indgå ny kontrakt med stedets ejer, beror på en positiv dialog bestyrelsen har indledt med et brev til udlejer, herefter har Pia Holst og Jane Reimann afholdt et møde med udlejer, hvor betingelser for ny kontrakt blev gennemgået i god ro og orden og med fælles forståelse og enighed. Dog uden at der ved mødet kunne blive truffet konkrete beslutninger, idet at noget sådan naturligvis skal drøftes med den samlede bestyrelse.

Budskabet fra mødet blev modtaget blandet i den øvrige bestyrelse, da særligt to medlemmer, formand Dorthe Christensen og Preben Andreasen, ikke så det nødvendigt med yderligere drøftelse om at forblive på Stenlille Ridecenter. Der var ej heller tilslutning til, at spørge klubbens medlemmer til råds om hvorvidt klubben skal forblive på Stenlille Ridecenter eller fraflytte stedet.

Enevælde har aldrig været sundt i demokrati, derfor bedes klubbens medlemmer stemme om hvorvidt man ønsker, at bestyrelsen skal fortsætte den positive dialog og indgå ny kontrakt med stedets udlejer således, at klubben kan fortsætte under samme tag med et bedre aftale grundlag og samarbejde i sigte.

Punkt 2:

Der erklæres mistillidsvotum til to bestyrelses medlemmer, formand Dorthe Christiansen og sekretær Preben Andreasen.

Mistilliden omhandler, samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen og en klar opfattelse af, at de to nævnte bestyrelsesmedlemmer arbejder efter egne interesser med større hensyn til personlige konflikter, følelser og oplevelser end for klubbens samlede bedste.

Der er tendens og accept af at man kan arbejde under diverse skjulte agendaer som ikke er tilgængelige for klubbens medlemmer,som dermed ikke har mulighed for at tage stilling eller reagere på større ændringer i klubben. Herunder ønsker Dorthe og Preben som fortalt i punkt 1, ikke at klubben skal forblive under de nuværende rammer på Stenlille Ridecenter samt at de ikke ønsker at fortsætte positiv dialog med stedets udlejer omkring kontrakt. Ej heller ønskede de sagen til afstemning hos øvrige medlemmer idet de ikke mener, at det er forkert at påråbe sig beslutningsret ved bestyrelses flertal alene.

For at få sammensat en bestyrelse, med mål for at drive klubben og dens aktiviteter under bedst mulige betingelser og interesse, skal der ske afstemning om hvorvidt man ønsker at Dorthe Christensen og Preben Andreasen afsat fra bestyrelsen.

Punkt 3.

Såfremt punkt 2 gennemføres, vil to bestyrelses poster være vakante og der foretages afstemning blandt evt. Fremmødte kandidater i forsamlingen.

Punkt 4.

Eventuelt

Med venlig hilsen

Pia Holst

Næstformand på vegne af :

Jane Reimann, Line Bak Josephsen, Claus Reimen, Alice Flygenring, Rita Hansen, Jørgen Hansen, Henrik Hansen.

Alle nævnte medlemmer har bekræfte denne skrivelse overfor klubbens bestyrelsen enten via mail eller på skrift.

Rangliste vinder fra 2015.

Så er de endelige ranglister for 2015 færdig.

Stort tillykke til alle vinderne.

se under Ranglister

 

Startlister til Wonderful Valentine d. 14/2 2016.

//live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00008240

 

Endelige dagsorden til Generalforsamling

Generalforsamling i SLS.

Der vil blive afholdt generalforsamling i

Værkerne – Sorø Kultur- og Fritidscenter

Frederiksvej 27 4180 Sorø

 

Tirsdag d. 16/2 2016 Kl. 19.00 

Lokale 111 i stueetagen.

 

Endelig dagsorden er som følgende:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for 2016.

5. Indkommende forslag.

5A – Bestyrelsens forslag til modernisering af klubbens vedtægter.

Se bilag 1 og 2.

5B – Rita Hansens forslag til vedtægtsændring.

Se bilag 3.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

på valg er:

Kassere Helle Bøgelund

Bestyrelsesmedlem Heidi Larsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter.

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

10. Overrækkelse af Vandrepokaler til rangliste vindere, samt rideskole cup vindere

der er overrækkelse til alle 1., 2. og 3. plads vindere.

11. Eventuelt.

 

Vel mødt

 

Bestyrelsen

Opslag nedenunder indeholder bilag til behandling under punkt 5A 11 sider samt 5B 2 sider.

Indkommende forslag punkt 5A

Punkt 5A. Indkommende forslag.

Bilag nr: 1. 7 sider.

Bilag nr: 2. 4 sider.

til generalforsamling 16/2 2016.

Bestyrelsen har stillet forslag om revidering og gennemgang af klubbens vedtægter, da vi i efteråret konstaterede at vedtægterne, ikke helt er som bl.a. Folkeoplysningsloven kræver det, samt at nogle ting ikke overholder de gense regler der er påkrævet som en klub under DRF.

DRFs jurist har godkendt dette af bestyrelsens forslag til vedtægter,forslaget overholder Folkeoplysningsloven krav samt de regler der er i DRF, som medlemsklubberne skal overholde.

Bestyrelsen henstiller derfor til at vedtægts forslaget godkendes, således at der ikke længere er noget i klubbens vedtægter, som ikke lever op til Folkeoplysningsloven samt regler og krav for klubber under DRF. 

Sorø 2016.

 

Stenlille Sportsrideklub

Vedtægter for SLS

 

§ 1

Navn og hjemsted.

Klubbens navn er: Stenlille Sportsrideklub

Forkortelse: SLS

Klubbens hjemsted er: Sorø kommune

§ 2

Formål.

Klubbens formål er at dyrke ridesport og motion med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben. Det er endvidere klubbens formål at fremme interessen for ridesporten og samle børn og voksne med interesse for heste og udøvelse af hermed forbundne sportsgrene, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende sikkerhed ved omgang med heste og disses pasning og pleje.

§ 3

Dansk Ride Forbund.

Ride klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftbestemmelser.

§ 4

Medlemmer.

I ride klubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de fylder 18 år, se dog § 8. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter og uden stemmeret på general forsamlingen.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen og kontingentet er betalt.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar.

§ 4A

Æresmedlemmer.

Der kan ikke optages nye æresmedlemmer.

§ 5

Hæftelse.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6A

Karantæne/udelukkelse.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastlagt omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for Distriktsbestyrelsen inden 8 dage. Distriktsbestyrelsens afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B

 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse og udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6C

 

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre ride klubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 7

Kontingent.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar.

Opkrævning udsendes i november, evt. rykkere pålægges gebyr og udsendes snares efter betalingsfristen er udløbet.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance kontingent og rykker beløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8

Bestyrelse.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter.

Juniorerne kan vælge 1 juniorrepræsentanter samt en junior suppleant. De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges. Juniorrepræsentant er ikke medlemmer af bestyrelsen, men har taleret på bestyrelsesmøder.

Juniorrepræsentanter vil kun kunne deltage i første del af bestyrelsesmøderne, da der kan være ting der skal drøftes som ikke har betydning for juniorerne

Til bestyrelsen kan vælges klub medlemmer over 18år som har været medlem i mindst de sidste 6 måneder inden generalforsamlingen og som har betalt kontingent for året hvor generalforsamlingen finder sted.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og supplanter , og evt. et ungdoms medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen således at første år er det kasserer og menigt medlem nr. 1. 2. år er det sekretær og menigt medlem nr. 2, 3. år er formanden på valg. Ungdoms medlem er på valg hvert år. Suppleanter er på valg hvert år.

I tilfælde af vakance for formand eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

Ingen med væsentlig økonomisk (over 2500,-kr. pr. år) interesse i klubben kan sidde i bestyrelsen. jævnfør folkeoplysnings loven.

§ 9

Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

 2. Meddelelser fra formanden

 3. Meddelelser fra kassereren

 4. Rapport fra udvalgene

 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6B. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

§ 10

Prokura.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.

Der bør ikke meddeles eneprokura.

§ 11

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 31. marts. Forslag, der ønskes behandlet i generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, lægges på klubbens hjemmeside og slås op på opslagstavlen på rideskolen med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan også vælge at udsende ovennævnte med brev.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 6 måneder. Dog henvises til Folkeoplysningslov § 5 stk. 4,

da demokratiet i klubben til en hver tid skal være intakt.

 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsen aflægger beretning

 3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 8. Evt. valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter

 9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

 10. Eventuelt

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.

Afstemningen foregår med håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og § 6C.

Står stemmerne lige er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som formanden underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.

§ 12

Vedtægtsændring.

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller ikke som afgiven stemme. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

Ændringer til disse vedtægter vedtages af generalforsamlingen.

§ 13

Regnskabsår.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget til det kommende år.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer indgiver en skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beretningen.

§ 15

Opløsning.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to på hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 4.

 

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen d. 16/02-2016

 

Dirigentens underskrift_______________________________________________

 

Den valgte formands underskrift_______________________________________

 

De nye vedtægter er forslået istedet for dem der allerede findes her på hjemmesiden under fanen vedtægter. ( derfor er de ikke også lagt ind her)

Fastelavn 2016 - aflyst af Ridecentret.

FASTELAVN !!!

Fastelavn – Søndag d. 7 februar kl. 13,00

Vi starter med at slå katten af tønden “til fods”

Der er en tønde til de store og en tønde til de små

Vi bider til bolle – leger – bagefter er der kakao og boller

til alle der har tilmeldt sig

KOMudklædte store og små – du må meget gerne tage søskende og kammerater med

Der er præmier til KATTEKONGER og KATTEDRONNINGER

og til vinderne at ringridning – som starter ca. kl. 14,30

PRIS 25,- kr. for alle børn – voksne gratis

+ 50,- kr. for at deltage i ringridning ( i galop)

af hensyn til indkøb er det nødvendig med tilmelding

senest d. 2. februar til Rita (afleveres i kuvert med penge) 

NAVN:______________ANTAL BØRN_________

Slå katten af tønden__________

Ringridning_______________

tlf.nr._________mail___________________

VI SES

Stenlille sportsrideklub og Stenlille Ridecenter

 

hvem skal købe ind ? hjælpe ?

Indkommende forslag punkt 5B.

Punkt 5B. Indkommende forslag.

 

Bilag nr: 3.

til generalforsamling 16/2 2016.

 

 

indkomne forslag:

 

§ 11 3. nederste linie sløjfes ( der kan ikke stemmes med fuldmagt)

 

 

vh Rita

 

Wonderful Valentine stævne